top of page

JUNAVAUNUJEN SIIRTOLAITTEET

Logister Group valmistaa, myy, huoltaa ja modernisoi junavaunujen siirtelyyn tarkoitettuja laitteita. Laitteiden suunnittelu perustuu luotettavaan Logister / Rolux - suunnitteluun. Käyttökohteita ovat pääsääntöisesti satamat ja teollisuusalueet, sekä muut paikat jossa suoritetaan vaunujen vaihtotyötä tai muuta siirtelyä. Yksittäisille purku- ja lastausraiteille on saatavilla kiinteä ketjuvetoinen vaunujensiirtolaite. Se on rakenteeltaan yksinkertainen, helppokäyttöinen, järeä, ja toimii varmasti haastavissakin olosuhteissa. Useimpien asiakkaiden tarpeisiin yhdelle tai kahdelle raiteelle riittää ketjuvetoinen vaununsiirtolaite.

Ketjuvetoinen vaununsiirtolaite soveltuu muutaman sadan metrin mittaiselle lastaus- ja purkuraiteelle vaunujen vaihtotyöhön. Laite on hyvin varmatoiminen ja toimii joka säällä. Laitteessa kiinteästi oleva rajoituslaite estää vaunujen siirtelyn ennaltamääritellyn turvallisen työskentelyalueen ulkopuolelle. Vaununsiirtolaite hoitaa myös vaunujen pysäyttämisen turvallisesti. Vaununsiirtolaitetta ohjataan radio-ohjauksella vaikka lastaustyötä tekevän ajoneuvon hytistä käsin.

  • Junavaunujen siirtolaitteet pystyvät siirtämään kokonaisen junan tai yksittäisen vaunun kerrallaan tarkasti määrättyyn paikkaan vaunujen purkamista tai lastaamista varten.

  • Junavaunujen siirrot satamissa ja terminaaleissa voidaan ohjata kauko-ohjauksella yhdessä lastaus- ja purkauskoneiden, lukkien, trukkien ja kurottajien kanssa.

  • Junavaunujen siirtolaitteiden pääoma- ja käyttökustannukset ovat erittäin kohtuulliset. Pääomakustannuksia voidaan useimmissa kohteissa rahoittaa edullisella leasing-rahoituksella.

  • Kaikki tärkeimmät komponentit, moottorit, vaihteistot, hydraulipumput ja kulutusosat ovat alan tunnetuimpien valmistajien toimittamia ja huolto- ja varaosatoimitukset ovat nopeita myös eri puolille maailmaa. Tuotteet on mitoitettu prosessiteollisuuden vaatimusten mukaisiksi.

Taulukko_junavaunujen_siirtolaitteet_fin
Taulukko_juna_piirros.jpg
bottom of page